Stichting TIP is een ondernemend initiatief met als doel winst voor Zutphen op elke mogelijke manier. TIP krijgt daarvoor vooralsnog geen ondersteuning vanuit gemeente maar wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen in natura of anderszins van de volgende donateurs (in willekeurige volgorde):

Wilt u dit initiatief ook steunen maak dan uw bijdrage over op ons rekeningnummer IBAN NL65ABNA 061.94.48.083 t.g.v. stichting TIP Zutphen. Bij voorbaat hartelijk dank!