Zutphen is reeds vele jaren een groeiende toeristische bestemming voor zowel ontspannings- als zakelijk toerisme. Bezoekers komen voornamelijk vanuit heel Nederland maar ook uit de buurlanden (Bron: Binnenstadsmonitor Zutphen) Doel is nu om meer bezoekers te trekken voor een meerdaags verblijf.

Het logiesaanbod in Zutphen wordt gekend door een klassiek aanbod ketenhotels (2) en een groeiend aantal Bed & Breakfast en vakantiewoningen. De komst van een nieuw hotel (Berkhotel) is wenselijk en vordert gestaag. Zutphen heeft geen camping maar wel 2 kampeerwagenterreinen: Aan de Houtwal (5 plaatsen),  en IJsselkade (3 plaatsen). Deze 2 terreinen voldoen slechts beperkt aan de noden van de kampeerder die steeds veeleisender wordt. De exploitatie geschiedt door de stad zelf. De beide kampeerwagen-terreinen hebben zeer beperkte faciliteiten (water en stroom) en kunnen enkel kampeerwagens accommoderen.

Omdat beide terreinen op middellange termijn waarschijnlijk (tijdelijk) zullen verdwijnen en de stad beter tegemoet zou moeten komen aan de vraag van de kampeerder, is het nodig te investeren in een nieuwe, kwalitatieve stadscamping. Deze stadscamping zal zich conform de markttrends niet enkel focussen op “de kampeerder”, maar het zal ook extra logiesmogelijkheden (tenten) kunnen aanbieden voor individuen, gezinnen en groepen. Dit maakt dat bezoekers met een beperkt budget en kleine groepen ook terecht kunnen in Zutphen.

HET PROJECT: STADSCAMPING NOORDVEEN

Ambitie

Zutfan! ambieert de realisatie van een kwaliteitsvolle stadscamping in Zutphen op het terrein Noordveen. De camping dient naast een traditioneel aanbod van kampeerplaatsen (tenten, caravans, kampeerwagens) tevens een aanbod te hebben van vaste eenheden (tenten) in verschillende comfortklasses. De ambitie is om in totaal een toename van +70.000 overnachtingen per jaar te genereren op het totaal aantal overnachtingen in de stad Zutphen. De volgende algemene principes zijn van belang bij dit project:

 • 1 stadscamping, maw. bij de realisatie van dit project kunnen de 2 andere kampeerterreinen beëindigd worden.
 • kwaliteit: het project heeft een sterk ruimtelijk concept nodig om een eigen identiteit te verwerven.
 • duurzaamheid: het project is gebaseerd op een geïntegreerd duurzaam en ecologisch verantwoord concept,
 • verblijfsrecreatie: niet beperkt tot kamperen (bv. vaste infrastructuren voor individuen/gezinnen/groepen, trekkershutten, glamping, alternatieve kampeervormen, …)
 • doelgroep: historisch en/of stadsgeïnteresseerd, “grijze golf”
 • enkel kortstondig, toeristisch verblijf – geen seizoenscamping of 2e verblijven.
 • bedrijfsmatige exploitatie volgens marktconforme tarieven
 • mogelijkheid tot uitbating van restaurant of café
 • jaarrond exploitatie
 • meerwaarde creëren voor Zutphen

Locatie

De locatie voor de stadscamping is een terrein van ongeveer 4,5ha in het noorden van Zutphen en het ligt tussen het spoor Zutphen/Deventer, Twentekanaal en de stad Zutphen. De bestemming is vandaag nog woonuitbreidingsgebied ??. De locatie van de stadscamping maakt deel uit van het voormalig sportpark Noordveen.

M.b.t. de algemene ligging

 • De wijde omgeving kan als stedelijk worden ervaren.
 • Inplanting stadscamping in een rustiger omgeving
 • Bereikbaarheid bij aankomst en vertrek, derhalve van buiten de stad.
 • Het toevoerwegenstelsel is stedelijk en intensief.
 • Per auto of camper is de bereikbaarheid via de ring de snelste optie.
 • Goede bereikbaarheid vanaf de regionale, nationale en grensoverschrijdende fietsroutenetwerken.
 • Zeer goede verbinding voor openbaar vervoer op wandelafstand.
 • Bereikbaarheid naar en van de kern van de stad tijdens meerdaags verblijf
 • Afstand stadcamping – Historisch Centrum:

– te voet (2,2km): 25 à 30min.
– per fiets (2,2km): 10min.
– per bus: 10min. ,frequente verbinding|
– per auto (2,2km): 5à10min. (afhankelijk van verkeersdrukte)

Eigenschappen

 • De locatie kan als “groen eiland” in een stedelijke omgeving worden ervaren.
 • Vrij van zicht op onmiddellijke aanpalende gebouwen en/of bedrijfsactiviteiten. (groene buffer rondom het terrein is noodzakelijk)
 • Geen of beperkt zicht of inkijk op verderweg gelegen stedelijke bebouwing.
 • De aanwezigheid in de directe omgeving van dagrecreatieve mogelijkheden (wandelen, fietsen, musea, zwembad, sporthal,…)
 • De aanwezigheid van restaurants, cafés en detailhandel in de nabije omgeving. (bv. bouwmarkt, supermarkt, tankstation)
 • De maatvoering van het terrein laat een aantrekkelijk ontwerp toe.
 • Gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer dmv. Bus en trein. Slechts 3 haltes (5 à 10 min) verwijderd van het Historisch Centrum en 4 haltes van het station CS

Het beoogde terrein voor de stadscamping is eigendom van de stad Zutphen. Er is sprake van een claim op het terrein voor exploitatie t.b.v. zonnepanelen, echter de geïnteresseerde partijen komen nog niet tot invulling en zijn deels al afgehaakt. In een gezamenlijke overeenkomst kan dit terrein voor x jaar in concessie gevraagd worden met de optie dit te verlengen. De start van de realisatie van de stadscamping kan dan begin 2017 plaatsvinden.

Duurzaamheid 

Net als voor de stad Zutphen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor Zutfan! een belangrijke doelstelling. Zij wenst de principes van MVO niet alleen verder te introduceren in haar eigen werking, maar doet ook een beroep op haar leveranciers en partners om deze in te bedden in de opdrachten die zij voor of samen met de stad uitvoeren. MVO kan zich uiten in het bevorderen van de arbeidsparticipatie van kansengroepen en de strijd tegen de werkloosheid, afvalpreventie en recycling, energie-efficiëntie, milieuzorg, duurzaamheid van gebruikte materialen, ….

Financiering

Zutfan! wil in het kader van de ontwikkeling van stadcamping Noordveen dit als private ondernemer uit bouwen voor 20 jaar, waarbij de stad Zutphen gevraagd wordt bereid te zijn om als hefboominvestering te voorzien bij de initiële investering.

Communicatie

Zutfan! engageert zich om in samenwerking met de stad Zutphen (gemeente en stichting Zutphen Promotie) zowel in de voorbereidende fase, als bij de opening, als daarna, de stadscamping op te nemen in een marketing- en communicatieplan, gericht op bezoekers.